Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi przepisami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do ich działalności handlowej, ani do ich niezależnej działalności zawodowej:

Polityka anulowania


Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia wskazana przez Państwa, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów, który nie jest przewoźnikiem, wszedł w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo przesłać nam
Wylęgarnia Duck-Tec GmbH
Marko Kilz
ul. Bergholzer 6
D-14806 Bad Belzig
E-Mail info@duck-tec.de
w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, do unieważnienia tej umowy. W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest jednak obowiązkowy.

Konsekwencje cofnięcia

Jeśli anulujesz tę umowę, zwrócimy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańszy) dostawa inna niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zawiadomienie o odstąpieniu przez Państwa od niniejszej umowy. Do zwrotu wykorzystamy ten sam środek płatniczy, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie będą Państwo obciążani kosztami tego zwrotu.

Możemy odmówić dokonania zwrotu do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że zwróciliście Państwo towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać do nas niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. od dnia, w którym poinformują nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin został dotrzymany jeżeli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Koniec polityki anulowania

****************************************************************************************************

§7 Formularz odstąpienia od umowy

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcą Państwo anulować umowę, prosimy o wypełnienie i odesłanie tego formularza).
Do :
Duck-Tec Hatchery GmbH
Marko Kilz
Ulica Bergholzer 6
D-14806 Bad Belzig
E-mail info@duck-tec.de

Ja/My (*) niniejszym odwołuję/odwołuję (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

_____________________________________________________

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

__________________

Nazwa konsumenta(-ów)

_____________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)


_____________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)

__________________

Data

__________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

Nasze oferty

Już teraz zajrzyj do naszego sklepu internetowego i zamów jeden z naszych wysokiej jakości produktów.

Dostępne przez cały rok
Kaczka po pekińsku
2,20 * / szt.
Dostępne przez cały rok
Kaczka po pekińsku
1,50 * / szt.

*Wszystkie ceny zawierają obowiązujący podatek VAT, opakowanie oraz koszty wysyłki.

WIĘCEJ OD NAS

Produkcja jaj kaczych i wylęgowych w firmie Duck-Tec Brüterei GmbH

Lokalizacje i pracownicy

Więcej o zakładzie produkcyjnym i personelu.

Rodzicielska hodowla zwierząt

Więcej o hodowli i utrzymaniu.

Wylęgarnia i transport

Więcej o produkcji i naszej specjalnej flocie.

Maszt

Więcej o pisklętach i odchowie.

Wynajem hali

Ponad 6.000 stóp kwadratowych, ochrona i dogodna lokalizacja.

Certyfikaty

Więcej o zakładzie produkcyjnym i personelu.

Aby śledzić status swojego zamówienia, wpisz numer zamówienia i kliknij "Śledź". Numer zamówienia znajduje się na dowodzie zamówienia lub w wiadomości e-mail z potwierdzeniem, którą powinieneś otrzymać.

Nazwa produktu

PEKINGENTE

Wniosek

Wystarczy wypełnić formularz zapytania, a my skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak to możliwe. Czekamy na Państwa zapytania.

Produkt*
Ilość*
Uwagi
Ja...*
Firma*
Nazwa
E-mail
Telefon
Osoba kontaktowa:
Dr. Gunnar Brehme