Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi przepisami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do ich działalności handlowej, ani do ich niezależnej działalności zawodowej:

Polityka anulowania


Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia wskazana przez Państwa, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów, który nie jest przewoźnikiem, wszedł w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo przesłać nam
Wylęgarnia Duck-Tec GmbH
Marko Kilz
ul. Bergholzer 6
D-14806 Bad Belzig
E-Mail info@duck-tec.de
w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, do unieważnienia tej umowy. W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest jednak obowiązkowy.

Konsekwencje cofnięcia

Jeśli anulujesz tę umowę, zwrócimy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańszy) dostawa inna niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zawiadomienie o odstąpieniu przez Państwa od niniejszej umowy. Do zwrotu wykorzystamy ten sam środek płatniczy, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie będą Państwo obciążani kosztami tego zwrotu.

Możemy odmówić dokonania zwrotu do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że zwróciliście Państwo towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać do nas niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. od dnia, w którym poinformują nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin został dotrzymany jeżeli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Koniec polityki anulowania

****************************************************************************************************

§7 Formularz odstąpienia od umowy

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcą Państwo anulować umowę, prosimy o wypełnienie i odesłanie tego formularza).
Do :
Duck-Tec Hatchery GmbH
Marko Kilz
Ulica Bergholzer 6
D-14806 Bad Belzig
E-mail info@duck-tec.de

Ja/My (*) niniejszym odwołuję/odwołuję (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

_____________________________________________________

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

__________________

Nazwa konsumenta(-ów)

_____________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)


_____________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)

__________________

Data

__________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

Nasze oferty

Już teraz zajrzyj do naszego sklepu internetowego i zamów jeden z naszych wysokiej jakości produktów.

Dostępne przez cały rok
Kaczka po pekińsku
2,50 * / szt.
Dostępne przez cały rok
Kaczka po pekińsku
1,75 * / szt.

*Wszystkie ceny zawierają obowiązujący podatek VAT, opakowanie oraz koszty wysyłki.

WIĘCEJ OD NAS

Produkcja jaj kaczych i wylęgowych w firmie Duck-Tec Brüterei GmbH

Lokalizacje i pracownicy

Więcej o zakładzie produkcyjnym i personelu.

Rodzicielska hodowla zwierząt

Więcej o hodowli i utrzymaniu.

Wylęgarnia i transport

Więcej o produkcji i naszej specjalnej flocie.

Maszt

Więcej o pisklętach i odchowie.

Wynajem hali

Ponad 6.000 stóp kwadratowych, ochrona i dogodna lokalizacja.

Certyfikaty

Więcej o zakładzie produkcyjnym i personelu.

Um den Status deiner Bestellung zu verfolgen, gib bitte deine Bestellnummer ein und klicke auf „Nachverfolgen“. Die Bestellnummer steht auf dem Bestellbeleg oder in der Bestätigungsmail, die du erhalten haben solltest.

Nazwa produktu

PEKINGENTE

Wniosek

Wystarczy wypełnić formularz zapytania, a my skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak to możliwe. Czekamy na Państwa zapytania.

Produkt*
Ilość*
Uwagi
Ja...*
Firma*
Nazwa
E-mail
Telefon
Osoba kontaktowa:
Dr. Gunnar Brehme