AGB

Ogólne warunki handlowe firmy Duck-Tec Brüterei GmbH

§1 Zastosowanie do przedsiębiorców i definicje pojęć

(1) Dla wszystkich dostaw pomiędzy nami a konsumentem obowiązują następujące Ogólne Warunki Handlowe w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani ich działalności handlowej lub zawodowej prowadzonej na własny rachunek (§ 13 BGB).

§2 Zawarcie umowy, przechowywanie tekstu umowy

(1) W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego https://duck-tec.de obowiązują następujące przepisy dotyczące zawierania umów.

(2) W przypadku zawarcia umowy, umowa wchodzi w życie wraz z

Wylęgarnia Duck-Tec GmbH
Marko Kilz
ul. Bergholzer 6
D-14806 Bad Belzig
Numer rejestracyjny HRB 16757 P
Sąd Rejestrowy Sąd lokalny Poczdam

dojdzie do skutku.

(3) Prezentacja towarów w naszym sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty zawarcia umowy z naszej strony, ale stanowią jedynie niewiążące zaproszenie dla konsumenta do złożenia zamówienia na towary. Wraz z zamówieniem pożądanego towaru, konsument składa wiążące zobowiązanie wiążąca oferta zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
(4) Po otrzymaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące przepisy: Konsument składa wiążącą ofertę zawarcia umowy poprzez pomyślne zakończenie procedury składania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

Złożenie zamówienia odbywa się w następujących krokach:

1) Wybór pożądanego towaru
2) Potwierdź klikając na przycisk "Dodaj do koszyka".
3) Sprawdzenie informacji w koszyku
4) Kliknięcie przycisku "Przejdź do kasy
5) Zalogować się do sklepu internetowego po zarejestrowaniu się i podaniu danych do logowania (adres e-mail i hasło).
6) Ponowne sprawdzenie lub korekta wprowadzonych danych.
7) Wiążące złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Kup teraz".

Przed wysłaniem wiążącego zamówienia, konsument może, po sprawdzeniu swoich danych, powrócić na stronę internetową, na której zapisane są dane klienta i poprawić ewentualne błędy we wprowadzaniu danych poprzez naciśnięcie przycisku "Wstecz" w używanej przez niego przeglądarce internetowej. używanej przez niego przeglądarki internetowej, po sprawdzeniu jego danych, powrócić do strony internetowej, na której zapisane są dane klienta i poprawić wprowadzone błędy lub anulować proces zamówienia poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej. zamykając przeglądarkę internetową. Otrzymanie zamówienia potwierdzamy niezwłocznie automatycznie wygenerowaną wiadomością e-mail ("potwierdzenie zamówienia"). Tym samym przyjmujemy Państwa ofertę.

(5) Przechowywanie tekstu umowy w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego: Przechowujemy tekst umowy i przesyłamy Państwu dane dotyczące zamówienia oraz nasze ogólne warunki handlowe pocztą elektroniczną. drogą elektroniczną. Z treścią OWU można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie https://duck-tec.de/agb/. Możesz zobaczyć swoje poprzednie zamówienia w naszej strefie klienta pod Moje konto -> Zamówienia.

§3 Ceny, koszty wysyłki, płatność, termin płatności

(1) Podane ceny zawierają ustawowy podatek obrotowy i inne składniki cenowe. Należy doliczyć ewentualne koszty wysyłki.

(2) Konsument ma możliwość dokonania płatności za pośrednictwem PayPal .


§4 Dostawa

(1) O ile nie zaznaczyliśmy wyraźnie inaczej w opisie produktu, wszystkie oferowane przez nas artykuły są gotowe do natychmiastowej wysyłki. Dostawa odbywa się tutaj najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych. Termin dostawy w przypadku płatności z góry rozpoczyna się następnego dnia po dokonaniu płatności. zlecenie płatnicze do banku, któremu zlecono przelew, a dla wszystkich innych form płatności w następnym dniu po zawarciu umowy do skutku. Jeżeli termin przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy w miejscu dostawy, termin upływa następnego dnia roboczego.

(2) Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej ponosi wyłącznie Sprzedana rzecz przechodzi na Kupującego dopiero z chwilą jej wydania Kupującemu, także w przypadku sprzedaży wysyłkowej.

§5 Zachowanie tytułu

Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

****************************************************************************************************

§6 Prawo odstąpienia od umowy przysługujące Klientowi jako konsumentowi:

Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi przepisami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do ich działalności handlowej, ani do ich niezależnej działalności zawodowej:

Polityka anulowania


Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia wskazana przez Państwa, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów, który nie jest przewoźnikiem, wszedł w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo przesłać nam
Wylęgarnia Duck-Tec GmbH
Marko Kilz
ul. Bergholzer 6
D-14806 Bad Belzig
E-Mail info@duck-tec.de
w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, do unieważnienia tej umowy. W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest jednak obowiązkowy.

Konsekwencje cofnięcia

Jeśli anulujesz tę umowę, zwrócimy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańszy) dostawa inna niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zawiadomienie o odstąpieniu przez Państwa od niniejszej umowy. Do zwrotu wykorzystamy ten sam środek płatniczy, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie będą Państwo obciążani kosztami tego zwrotu.

Możemy odmówić dokonania zwrotu do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że zwróciliście Państwo towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać do nas niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. od dnia, w którym poinformują nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin został dotrzymany jeżeli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Koniec polityki anulowania

****************************************************************************************************

§7 Formularz odstąpienia od umowy

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcą Państwo anulować umowę, prosimy o wypełnienie i odesłanie tego formularza).
Do :
Duck-Tec Hatchery GmbH
Marko Kilz
Ulica Bergholzer 6
D-14806 Bad Belzig
E-mail info@duck-tec.de

Ja/My (*) niniejszym odwołuję/odwołuję (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

_____________________________________________________

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

__________________

Nazwa konsumenta(-ów)

_____________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)


_____________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)

__________________

Data

__________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

§8 Gwarancja

Obowiązują ustawowe przepisy gwarancyjne.

§9 Język umowy

Jako język umowy dostępny jest tylko język niemiecki.

****************************************************************************************************

§10 Obsługa klienta

Nasz serwis obsługi klienta w przypadku pytań, skarg i zastrzeżeń jest dostępny w dni powszednie od godz. 7:00 do 15:00 pod

Telefon: 03 38 41 - 45 18 0
Faks: 03 38 41 - 45 18 1
E-mail: info@duck-tec.de

dostępne.


****************************************************************************************************

Status GTC Mar.2021

Bezpłatne AGB stworzone przez agb.de

Nasze oferty

Już teraz zajrzyj do naszego sklepu internetowego i zamów jeden z naszych wysokiej jakości produktów.

Dostępne przez cały rok
Kaczka po pekińsku
2,50 * / szt.
Dostępne przez cały rok
Kaczka po pekińsku
1,75 * / szt.

*Wszystkie ceny zawierają obowiązujący podatek VAT, opakowanie oraz koszty wysyłki.

WIĘCEJ OD NAS

Produkcja jaj kaczych i wylęgowych w firmie Duck-Tec Brüterei GmbH

Lokalizacje i pracownicy

Więcej o zakładzie produkcyjnym i personelu.

Rodzicielska hodowla zwierząt

Więcej o hodowli i utrzymaniu.

Wylęgarnia i transport

Więcej o produkcji i naszej specjalnej flocie.

Maszt

Więcej o pisklętach i odchowie.

Wynajem hali

Ponad 6.000 stóp kwadratowych, ochrona i dogodna lokalizacja.

Certyfikaty

Więcej o zakładzie produkcyjnym i personelu.

Um den Status deiner Bestellung zu verfolgen, gib bitte deine Bestellnummer ein und klicke auf „Nachverfolgen“. Die Bestellnummer steht auf dem Bestellbeleg oder in der Bestätigungsmail, die du erhalten haben solltest.

Nazwa produktu

PEKINGENTE

Wniosek

Wystarczy wypełnić formularz zapytania, a my skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak to możliwe. Czekamy na Państwa zapytania.

Produkt*
Ilość*
Uwagi
Ja...*
Firma*
Nazwa
E-mail
Telefon
Osoba kontaktowa:
Dr. Gunnar Brehme